SEO: PageRank, waardevol of waardeloos?

Iets wat vaak genoemd wordt bij zoekmachine-optimalisatie is PageRank™, maar betekent een hoge PageRank™ ookeen hoge positie in de zoekmachines?

Achtergrond

De term PageRank™ verwijst naar één van de bedenkers, Larry Page (mede-oprichter van Google). Het patent ligtbij de Stanford Universiteit, waar Google ontwikkeld is, maar de gebruiksrechten zijn in handen van Google. De anderebedenker , Sergey Brin, had het idee dat het web gerangschikt kon worden op 'link populariteit', een pagina wordthoger gerangschikt als er andere pagina's naartoe linken.

Berekening

De PageRank™ wordt berekend per pagina, het is dus niet zo dat je website één PageRank™ heeft. De berekeningop zich is te ingewikkeld om even uit te leggen (zie Wikipedia), daarom nu kort samengevat. Door PageRank™ wordtobjectief gemeten hoe belangrijk webpagina’s zijn. Hiervoor wordt een vergelijking opgelost met meer dan 500miljoen variabelen en 2 miljard termen. PageRank™ telt geen directe koppelingen maar interpreteert een koppelingvan pagina A naar pagina B als een stem van pagina A voor pagina B. Aan de hand van het aantal stemmen voor eenpagina wordt door PageRank™ bepaald hoe belangrijk die pagina is.

Door PageRank™ wordt ook beoordeeld hoe belangrijk een pagina is die een stem uitbrengt. Stemmen van bepaaldepagina's hebben immers meer waarde, waardoor de pagina waarnaar wordt gelinkt, ook meer waarde krijgt.Belangrijke pagina's krijgen een hogere PageRank™ en worden boven in de zoekresultaten weergegeven. De Google-technologie maakt gebruik van de gezamenlijke intelligentie van het web om te bepalen hoe belangrijk een pagina is. De resultaten worden niet door mensen beïnvloed of gemanipuleerd.

Resultaat

De PageRank™ wordt vaak als nummer zoveel van de tien weergegeven (0/10), maar dit is een eigenlijkeen misleidende weergave van de echte PageRank™. PageRank™ 0-10 is een exponentiële groeicurve, het is dusgemakkelijker om van PageRank™ 1 naar 2 te gaan, maar het gebeurt vrijwel nooit dat een pagina van PageRank™ 8naar 9 gaat. Gebruik overigens nooit de PageRank™ check van de Google Toolbar, die wordt slechts twee maal per jaar ge-updateted.

Conclusie

PageRank™ is dus wel degelijk van belang voor de positie in Google, maar er spelen nog veel meer factoren mee. Hetwil dus niet altijd zeggen dat een website met een hogere PageRank™ altijd hoger in de resultaten komt. Om eenhogere PageRank™ te krijgen moet je waardevolle links naar je website hebben, een link van Nu.nl is waardevoller daneen link van pietjepuk.nl.

Reactie