Doorlopende machtiging

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Fly Webservices om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven wegens hosting of serviceabonnementen en je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Bekijk hier ons certificaat met incassant ID.